www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Sprawozdanie z działalności MDK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MORĄSKIEGO DOMU KULTURY ZA ROK  2016 przedstawione radnym Rady Miejskiej w Morągu.

W ramach działalności Morąskiego Domu Kultury prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalnych, organizowanych przez Morąski Dom Kultury cyklicznie, bądź też okolicznościowo: konkursy plastyczne, recytatorskie, wokalne, teatralne, turnieje szachowo-warcabowe, wernisaże, wycieczki, przedstawienia teatralne, imprezy plenerowe.

Działalność Morąskiego Domu Kultury ma na celu rozwój osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek. Stałą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w placówce, a także kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.

Działalność Morąskiego Domu Kultury można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

– edukacyjno — wychowawczy (uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy, sekcjach i kołach zainteresowań)

– prezentacyjny (wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz)

– artystyczny (proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych występów artystycznych i towarzyskich)

– organizacyjno – administracyjny

W 2016 roku Morąski Dom Kultury przeprowadził inwestycję w celu polepszenia oferty skierowanej do mieszkańców miasta i gminy Morąg. Latem został przeprowadzony remont sali wielofunkcyjnej 210. Sala została pomalowana, wycyklinowano i zaolejowano podłogę.

Również sala widowiskowo kinowa została odnowiona. Pomalowano ściany, podłogi wycyklinowano i pokryto olejem. Remont przeszła również scena wraz z zapleczem. Naprawiono mechanizmy kurtyn, oraz zakupiono nowe kurtyny.

W roku 2016 ponad 20.000 mieszkańców uczestniczyło w seansach filmowych w kinie „Narie”. W trakcie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym dla dzieci oraz młodzieży organizowane są poranne i popołudniowe seanse filmów animowanych i familijnych. Coraz większym powodzeniem cieszą się nocne maratony filmowe, w roku 2016 motywem przewodnim były filmy grozy- sala kinowa została oddana do dyspozycji nocnych marków.

Okazjonalnie staramy się urozmaicać projekcje filmowe organizując losowania z nagrodami zarówno dla dzieci i dla dorosłych, są to m.in. Walentynki, maratony filmowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki.

W 2016 roku wzięliśmy udział w projekcie artystycznym realizowanym w ramach programu „Lato w teatrze” Projekt artystyczny składał się ze spektaklu „Pippi Pończoszanka”granego w namiocie cyrkowym, koncertu zespołu „Bura Kura”, parady oraz warsztatów artystycznych. Spektakl Łódzkiego Teatru Pinokio i Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego zrealizowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szeroka działalność kulturalna Morąskiego Domu Kultury obejmuje nie tylko miasto ale także wsie na terenie Gminy, w których funkcjonują świetlice wiejskie. Opieką merytoryczną objętych jest 12 świetlic. W świetlicach tych prowadzone są różne formy działalności (zajęcia kulinarne, komputerowe, gry stolikowe, zajęcia plastyczne, turnieje sportowe, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcie rękodzielnicze, aerobik, itp.) Odbywają się w nich imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Matki i Ojca, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Wiosny, Dzień Niepodległości, Mikołajki, itp. Celem tych działań jest integracja środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości. Świetlice są miejscem prowadzenia zorganizowanych inicjatyw lokalnych. W celu sprawniejszych działań w tym zakresie w kilku świetlicach powstały grupy doradcze.

sprawozdanie MDK

(UM Morąg)