Strażacki kalendarz w każdej szkole podstawowej

Kolejny raz strażackie kalendarze trafiają do szkół podstawowych powiatu ostródzkiego. To już niemal tradycja, że pod koniec roku strażacy odwiedzają szkoły podstawowe i  przekazują strażackie kalendarze na Nowy Rok. Odwiedziny takie są okazją do propagowania akcji społecznych na temat bezpieczeństwa. Tegorocznej dystrybucji kalendarzy towarzyszy hasło akcji: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie, jego zastępca oraz funkcjonariusze pionu dowódczego jednostek ratowniczo-gaśniczych z Ostródy i Morąga podczas przekazywania kalendarzy przeprowadzają pogadanki na temat tej akcji społecznej. Prelekcja prezentowana jest gronu pedagogicznemu i uczniom. Prewencja – czyli najpierw zapobiegaj, a jeśli trzeba to reaguj, stanowi bezcenny wkład w podnoszeniu świadomości społecznej na ten temat. Nauczyciele i uczniowie otrzymują również broszury informacyjne, które liczymy, że trafią do rodziców, a może i sąsiadów. W broszurach zawarte są informacje na temat zagrożeń pożarowych w domach, sposobach reagowania na nie i zagrożeniach tlenkiem węgla. Można tam uzyskać także informacje na temat czujek tlenku węgla i dymu.  Liczymy, że wymiar prewencyjny tej akcji będzie owocował w przyszłości.

(kpt. Grzegorz Różański/ fot. archiwum KP PSP Ostróda)