www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Stypendia artystyczne marszałka – przyjmowanie zgłoszeń

Do 10 stycznia 2019 roku przyjmowane są zgłoszenia do stypendiów artystycznych marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Stypendium przyznawane jest osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Może się o nie ubiegać tylko osoba fizyczna.

Stypendia artystyczne są przyznawane w dziedzinach związanych z literaturą; sztuką wizualną; muzyką; tańcem; teatrem; filmem; opieką nad zabytkami czy twórczością ludową.

Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendiów są: atrakcyjność i oryginalność przedsięwzięcia, bądź indywidualnego planu rozwoju artystycznego w przypadku ucznia lub studenta; dorobek związany z twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub ochroną zabytków. Ważny jest również cel, jaki chce osiągnąć stypendysta poprzez realizację projektu stypendialnego np. dodatkowa edukacja artystyczna lub studia specjalistyczne.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)