www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

STYPENDIA POMOSTOWE – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Trwa nabór wniosków na Stypendia Pomostowe !!!  Program kierowany jest do tegorocznych maturzystów mieszkających na obszarze Gmin: Łukta, Morąg, Ostróda, Miłomłyn, Gietrzwałd i Dąbrówno. 

Podstawowe kryteria:

Kontynuacja nauki w trybie dziennym,

Osiągnięcie wyniku na maturze min. 90 punktów (wg algorytmu: Załącznik nr 1 do Regulaminu),

Średni dochód na członka rodziny nie przekracza 1.575 zł brutto, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2018 r.),

Rekomendacja Fundacji Rozwoju Regionu Łukta,

ZDOBĄDŹ REKOMENDACJĘ FUNDACJI I UZYSKAJ STYPENDIUM!

PROCEDURA OTRZYMANIA REKOMENDACJI Z FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA:

Regulamin;

musisz spełniać podstawowe kryteria wymienione powyżej;

złożyć do 3 sierpnia 2018 roku do Fundacji  następujące dokumenty: Wniosek stypendialny,  dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2018 roku wraz z wypełnionym oświadczeniem: Załącznik nr 1,  zgodę na przetwarzanie danych: Załącznik nr 2, kserokopię świadectwa dojrzałości, a także zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Po otrzymaniu rekomendacji należy złożyć wniosek on-line:

Kandydat do stypendium po uzyskaniu rekomendacji Fundacji wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.plAplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje: w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, Punkcie Informacyjnym

(FRRŁ)