www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

„Sursum Corda” 2018

Właśnie po takich hasłem, w dniu dzisiejszym (15 marca br.) w Centrum Użyteczności Publicznej został zorganizowany Konkurs Piosenki Religijnej, w którym 13 zespołów z naszego województwa zaprezentowało swoje zdolności wokalne. Organizatorami wydarzenia były: Małgorzata Księżopolska, Krystyna Dziąba oraz s. Jolanta Maria Kopiczka z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki oraz Irena Rubczewska z Kuratorium w Olsztynie. 

Poniżej przedstawiono klasyfikację ogólną nagrodzonych osób
Szkoły podstawowe i gimnazja:
SOLIŚCI:
1 miejsce: Kajetan Wojda – SP nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie
2 miejsce: Michał Domian – gimnazjum – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ostródzie
3 miejsce: Magdalena Godzwon – Zespól Szkół Salezjańskich w Ostródzie im. Św. Dominika Savio – gimnazjum
ZESPOŁY:
1 miejsce: Zespół ALTERCREO – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie
2 miejsce: Gimnazjum Katolickie nr 22 im. Św. Rodziny w Olsztynie
3 miejsce: Zespół przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostródzie
Szkoły ponadgimnazjalne:
SOLIŚCI:
1 miejsce: Anna Góra – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
2 miejsce: Dominika Wilków – ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie
3 miejsce: Aleksandra Farasiewicz – LO im. Dominika Savio w Ostródzie
ZESPOŁY:
1 miejsce: Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie
2 miejsce: ZSZ im. Sandora Petöfii w Ostódzie,
3 miejsce: LO nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

Drużyny oceniane było prze sześcioosobowe Jury w składzie:
Magdalena Waruszewska – śpiewaczka w iławskim chórze „Kamerata”,
Alicja Kucharzewska-Samko – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gietrzwałdzie,
Agnieszka Opalach – wokalistka i laureatka wielu osiągnięć w dziedzinie muzyki,
Irena Sitarz – dyrygent Chóru Trzeciego wieku w Ostródzie,
Ks. Eryk Sienkiewicz – Diakon Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie,
Dariusz Łyszcz – ekspert muzyczny i organista w Parafii NP. NMP w Ostródzie.
W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Ks. Roman Wiśniowiecki – Dziekan i Proboszcz Parafii NP NMP w Ostródzie, Bożena Janowicz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Maciej Mikołajczyk przybyły w imieniu Senator RP Bogusławy Orzechowskiej, Ewa Sapka-Pawliczak z biura dialogu społecznego i pożytku publicznego w Olsztynie oraz Henryk Rybacki – dyrektor ZSZ im. Sandora Petӧfi w Ostródzie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

(Starostwo w Ostródzie)