www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Świętowali 276 urodziny J.G. Herdera

Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder”w  Morągu wspólnie z Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu świętowali 276 urodziny Johanna Gottfrieda Herdera. Z tej okazji w morąskim ratuszu odbyło się okolicznościowe spotkanie połączone z odczytem prof. Freda Manthay oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Herdera.

W morąskim muzeum znajduje się ekspozycja biograficzna Johanna Gottfrieda Herdera, najznakomitszego mieszkańca Morąga, tu urodzonego, zmarłego w Weimarze prezentowana jest w dwóch dużych salach I piętra. W Morągu spędził Herder pierwszych 18 lat swego życia.

Wystawę przygotowały Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen Deutschen Literatur w Weimarze, obecnie Stiftung Weimar Klassik. Zasadniczą jej osnowę stanowią główne etapy i miejsca dłuższego pobytu humanisty.
Etapy rozwoju myśli Herdera ilustrowane są eksponatami przedstawiającym cały dorobek pisarski, uzupełnione obiektami artystycznymi. Przedstawiono kilka portretów Herdera, wize­runki małżonki, ważniejszych osób, mających osobisty bądź duchowy związek z filozofem. Wśród nich Immanuela Kanta i Wolfganga Gothego Szczególne miejsce zajmuje tu Goe­the. Prezentowane są także eksponaty etnograficzne, ilustrujące jedne z ważniejszych dokonań Herdera: przekłady i wydania pieśni ludowych różnych ludów Europy i świata mające kapitalny wpływ na literaturę romantyczną w Niemczech i Europie. Zaaranżowano także pokój-gabinet uczonego z czasów weimarskich, przybliżając klimat w jakim powstały najważniejsze jego dzieła. Studiował filozofię i teologię w Królewcu. Duży wpływ na niego wywarli Immanuel Kant i Johan Georg Hamann. Prace duszpasterską i nauczycielską rozpoczął w Rydze. Tam też wydał pierwsze prace pisarskie. Wkrótce wyjechał do Francji aby „poznać świat i odnaleźć siebie” – jak pisał. W Strasburgu spotyka młodego Goethego, na którego herderowska „Rozprawa o pochodzeniu języka” wywarła ogromny wpływ. Mianowicie skierowała uwagę przyszłych romantyków na rolę starożytnej poezji greckiej, staroceltyckiej czy staronordyckiej. Po krótkim pobycie w Bückeburgu osiadł na prawie trzydzieści lat w Weimarze, zajmując wysokie urzędy kościelne. Tam powstały jego największe dzieła m.in. „Myśli o filozofii dziejów” oraz głosy narodów w pieśniach”. Dla Polaków i wszystkich Słowian istotną okazała się rozprawa o Słowianach w jednym z tomów „Myśli o Filozofii”, gdzie opisuje z wielką sympatią kulturę i obyczaje tego ludu.

Odczyt prof. Freda Manthay w języku polskim i niemieckim:

Letni-festiwal-Stowarzyszenia-Ludności-Niemieckiej-Herderw-Morągu-2020

Sommerfest-der-Deutschen-Bevölkerung-in-Mohrungen-2020-mit

(red./fot. dw/wm)