www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Szkolenie poświęcone wolontariatowi

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zaprasza NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ORGANIZACJI WOLONTARIATU WSPIERAJĄCEGO OSOBY WYMAGAJĄCE OPIEKI 9 listopada 2017 r. w godz. 9.00 – 16.00 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, sala 424.

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do środowisk zainteresowanych organizacją wolontariatu młodzieżowego i seniorskiego, wspierającego osoby wymagające pomocy (w tym osoby chore, z niepełnosprawnościami). Ma na celu przygotowanie organizatorów wolontariatu pod względem prawnym i organizacyjnym do prowadzenia ośrodków wolontaryjnych, organizujących i koordynujących pracę wolontariuszy. Szkolenie jest bezpłatne – poprowadzi je Gabriela Zimirowska, Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. corocznego organizatora regionalnego konkursu ,,Barwy Wolontariatu”.

Organizacją szkolenia zajmuje się Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są do dnia 7 listopada br. wyłącznie pod adresem: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pI, tel. 89/51258 76. Liczba miejsc ograniczona — o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! (red.)