www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Szkoły dostały dotacje na zakup książek

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  pięć szkół z gminy Morąg otrzymało dotację celową na zakup książek do szkolnych bibliotek.

Na podstawie § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1667) podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym wsparciu finansowym na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej dla szkół prowadzonych przez Gminę Morąg

Nazwa i adres szkoły Dotacja celowa Finansowy wkład własny Koszt całkowity

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

w Morągu

ul. Mickiewicza 25

14-300 Morąg

12 000 zł 3000 zł 15 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu

ul. Żeromskiego 26

14-300 Morąg

12 000 zł 3000 zł 15 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy

w Morągu

ul. Wróblewskiego 17

14-300 Morąg

12 000 zł 3000 zł 15 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu

ul. Kajki 2

14-300 Morąg

12 000 zł 3000 zł 15 000 zł
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto

w Żabim Rogu

Żabi Róg 115A

14-300 Morąg

12 000 zł 3000 zł 15 000 zł

(red./UM Morąg)