www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Szkoły podstawowe z gminy Morąg czeka termomodernizacja

Gmina Morąg planuje w przyszłym roku wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Morągu, Łącznie i Żabim Rogu. Właśnie został ogłoszony przetarg w tej sprawie.

Finansowanie inwestycji: Środki własne + Środki Unii Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2019-02-21 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-02-21 09:15:00

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Morągu, Łącznie i Żabim Rogu i składa się z trzech części: Część 1 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu – w szczególności:  wykonanie izolacji ściany fundamentowej, wykonanie elewacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie i obróbki blacharskie (roboty towarzyszące zgodnie z audytem), roboty dachowe, oznakowanie i sprzęt dla osób niepełnosprawnych, roboty zewnętrzne  (towarzyszące zgodnie z audytem), wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, instalację solarną

na potrzeby c.w.u. oraz prace konserwacyjno-remontowe c.o., punktową wentylację mechaniczną

i wymianę  drzwi do piwnicy z instalacją zasilenia central wentylacyjnych. Część 2  – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie – w szczególności:  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórkę muru studni okiennych i izolacja ściany fundamentowej, schody wejściowe do szkoły wraz z zadaszeniem, podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody wejściowe do kotłowni wraz zadaszeniem, wykonanie ocieplenia ścian, docieplenie cokołu, wymianę rynien i rur spustowych, dach, kominy, ogniomurek, instalacja odgromowa i kolektory solarne (towarzyszące zgodnie z audytem), ułożenie styropapy, opaskę z kostki betonowej, roboty różne (towarzyszące zgodnie z audytem), instalację centralnego ogrzewania szkoły, instalację elektryczną i wymianę opraw oświetleniowych. Część 3 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu – w szczególności: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ocieplenia ścian elewacyjnych nadziemia, docieplenie cokołu, docieplenie ściany piwnicznej (poniżej poziomu terenu) głównego budynku szkoły bryła A, izolację termiczna stropów, wymianę rynien i rur

spustowych oraz obróbek blacharskich (roboty towarzyszące zgodnie z audytem), instalację odgromową , opaskę z kostki betonowej, roboty różne (towarzyszące zgodnie z audytem), naprawę kominów i czyszczenie połaci dachowej, oznakowanie i sprzęt dla osób niepełnosprawnych, montaż punktowej instalacji wentylacji  mechanicznej (rekuperacyjnej) wraz z zasilaniem elektrycznym, wykonanie nowej instalacji c.o. z izolacją  przewodów oraz wymianą grzejników, wymiana źródła ciepła na kotły na biomasę , modernizację oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę opraw na energooszczędne LED z wykonaniem niezbędnego remontu instalacji elektrycznej.

Szczegóły dotyczące przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu KI.271.4.2018.DL (PDF, 316.9 KiB)

SIWZ – KI.271.4.2018.DL (PDF, 1012.2 KiB)

Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.4.2018.DL (DOCX, 111.3 KiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (ZIP, 230.3 MiB)

Powiadomienie o zmianach w SIWZ NR 1 (PDF, 600 KiB)

(red./UM Morąg)