www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Szpitale z Warmii i Mazur w czołówce ogólnopolskiego rankingu

Tygodnik „Wprost” opublikował doroczny ranking „Szpital 2018”. Na czołowych miejscach znalazły się również placówki z Warmii i Mazur.

Organizatorzy wysłali w sumie ponad 2 tys. zaproszeń do udziału w rankingu. Ankiety, o których wypełnienie poproszono szpitale, zostały opracowane przez zespół ekspertów w poszczególnych dziedzinach.

Eksperci (pracownicy NFZ, profesorowie, konsultanci wojewódzcy i krajowi) stworzyli system wag i algorytmów, na podstawie których oceniono oddziały. Brano pod uwagę m.in. zakres diagnostyki dostępnej w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń pooperacyjnych, a także liczbę lekarzy ze specjalizacją z danej dziedziny medycyny zatrudnionych w oddziale. Na pozycję na liście wpłynęła również liczba łóżek i sal operacyjnych na oddziale.

Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez współpracujących z wydawnictwem Termedia i „Menedżerem Zdrowia” ekspertów, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównano z danymi NFZ. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi stworzono listę najlepszych oddziałów w kraju.

W kategorii najlepsze szpitale ginekologiczne (sklasyfikowano 61 szpitali) na drugim miejscu uplasował się Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu (Oddział Ginekologiczno-Położniczy). Z kolei piątą pozycję zajął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie (Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy i Ginekologii Onkologicznej). Na dalszych pozycjach znalazły się natomiast Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie (23 pozycja) oraz Szpital Miejski św. Jana Pawła II (46 pozycja). Na ogólny wynik złożyły się punkty przyznane w poszczególnych kategoriach: zmiany w piersi, zmiany w szyjce macicy, wypadanie żeńskich narządów płciowych, nietrzymanie moczu, mięśniaki i inne zmiany w trzonie macicy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zajął 17. pozycję w kategorii kardiochirurgia, gdzie sklasyfikowano 20 placówek. Przy ocenie brane były pod uwagę procedury wieńcowe, procedury zastawkowe, przeszczepy oraz operacje aorty. O oczko niżej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie (Oddział Kardiologiczny z OINK) został sklasyfikowany w kategorii kardiologia. 28 zajął Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu (Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej), natomiast Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie (Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem: Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Szybkiej Diagnostyki oraz Kardiologii) był 58. Łącznie sklasyfikowano 59 placówek z całej Polski, a przy ocenie pod uwagę były brane przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej – TAVI, angioplastyka wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych, ablacja (AF, z wykorzystaniem systemów elektroanatomicznych), implantacje stymulatorów serca, implantacje kardiowerterów-defibrylatorów oraz elektrokardiologia.

Nie zabrakło również przedstawicieli Warmii i Mazur w kategorii urologia. Na 33 sklasyfikowane placówki 13 pozycję zajął Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie (Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej), natomiast 22 – Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu (Oddział Urologiczny).

(wwim)