www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Szukamy pomników przyrody na Warmii i Mazurach

Ideą konkursu „Nasze drzewa – pomniki przyrody” jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy.

Zapraszamy do przyrodniczego zwiadu środowiskowego, podczas którego jego uczestnicy będą wyszukiwali w swoich miejscowościach okazałych drzew, które zachwycają rozmiarami oraz wiekiem. Może niektóre z tych drzew będą mogły zostać uznane jako pomniki przyrody.

Gdy już takie drzewo lub drzewa zostaną znalezione, trzeba będzie je opisać, zebrać dane potrzebne do ewentualnego przygotowania wniosku do Urzędu Gminy o ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody. W przygotowaniu takich wniosków do Urzędów Gmin pomagać będą pracownicy ZPK w Jerzwałdzie po wstępnej weryfikacji otrzymanych prac konkursowych.
Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: iławskiego, ostródzkiego, morąskiego, sztumskiego.

Pracę można wykonywać indywidualnie lub w zespole uczniowskim składającym się maksymalnie z czterech uczniów. Uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod opieką osoby dorosłej. W konkursie opiekunem uczniów może być osoba dorosła nie będąca nauczycielem (np. rodzic, zaangażowany mieszkaniec).

Formą prac będzie stworzenie opracowania obejmującego dane, które mogą być wykorzystane przy składaniu wniosku o objęcie drzewa pomnikiem przyrody ożywionej – dane do opracowania znajdują sie w Regulaminie Konkursu i w załączniku nr1 do regulaminu.

Ocenie podlegać będzie praca przygotowana zgodnie z regulaminem konkursu opisująca drzewo wraz z dokumentacja zdjęciową, mapową. Pracę można wykonywać indywidualnie lub w zespole uczniowskim. Każda praca musi być opatrzona opisem: imiona i nazwiska uczniów, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego, e-mail.

Należy je dostarczyć do 15 października 2018 r.na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, 14-230 Jerzwałd 62.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr. telefonów i poczty elektronicznej:

Alina Rodziewicz – 89 7588527, zpk.edukacja@warmia.mazury.pl

(wwim)