www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Utylizacja azbestu w Gminie Morąg w 2017 roku

Gmina Morąg ogłosiła przetarg nieograniczony na utylizację azbestu w Gminie Morąg w 2017 roku.

Przedmiotem  zamówienia pn.: UTYLIZACJA AZBESTU W GMINIE MORĄG – 2017 jest  demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z  pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych i spółki prawa handlowego z terenu Gminy Morąg oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na

nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i spółki prawa  handlowego z terenu Gminy Morąg.

Wykaz miejsc znajdowania się i przybliżonej ilości azbestu przeznaczonego  do utylizacji (zgodnie z wykonaną w 2011 roku inwentaryzacją, aktualizowaną  następnie w latach 2012 – 2017) stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.7.2017.PJ (PDF, 576.2 KiB)

SIWZ wraz z załącznikami – postępowanie nr KI.271.7.2017.PJ (ZIP, 15.6 MiB)

(red./UM Morąg)