www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Uwaga! Zmiana terminu w konkursie fotograficznym

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym w konkursie fotograficznym „Świat w biało-czerwonych barwach” należy przesłać do 13.11.2018 r. Wernisaż prac, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 16.11.2018 r. o godzinie 16.30 w holu kina ,,Narie”.

Poniżej jeszcze raz cały regulamin:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ŚWIAT W BIAŁO-CZERWONYCH BARWACH”
z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

ORGANIZATOR
Morąski Dom Kultury

CELE KONKURSU
– kształtowanie właściwych postaw patriotycznych
– kształcenie umiejętności fotograficznych
– ukazanie otaczającego nas świata z elementami barw narodowych w roli głównej
– uczczenie świąt państwowych
– okazywanie szacunku do symboli i barw narodowych

UCZESTNICY KONKURSU:
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klas I-III i IV-VI), uczniów klas VII i gimnazjalnych, szkół średnich oraz osoby dorosłe.

ZASADY KONKURSU:
1. Fotografie mogą przedstawiać symbole narodowe w różnych ujęciach tj. uroczystości państwowe, szkolne, miejskie, środowiskowe, imprezy sportowe, społeczności lokalne, ludzi itp.
2. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 13.11.2018 r. na adres:
Morąski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 19
14-300 Morąg
3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 różnych fotografii lub jeden cykl tematyczny składający się z maximum 3 zdjęć. Zdjęcia należy wykonać w technice cyfrowej oraz wydrukować na papierze fotograficznym w dowolnym formacie (nie mniejszym niż 10×15 cm).
4. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD-ROM zawierającą prezentowane zdjęcia.
5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej nagradzane i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.
6. Technika wykonania prac dowolna.
7. Warunkiem zakwalifikowania zdjęć jest spełnienie wymogów technicznych oraz regulaminowych.
8. Każde zdjęcie powinno zawierać opis związany z prezentacją na zdjęciu oraz informację dotyczącą wydarzenia, miejsca, osoby.
9. Do zdjęć należy dołączyć takie informacje jak: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek autora, adres placówki, numer telefonu.
10. Przesłane fotografie nie będą zwracane.
11. Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
12. Wernisaż prac, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 16.11.2018 r. o godzinie 16.30 w holu kina ,,Narie”.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
14. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu równoznaczne jest z oświadczeniem, że zgłoszona fotografia nie narusza praw osób trzecich oraz że jej rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem nadesłanych zdjęć.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego
„ŚWIAT W BIAŁO-CZERWONYCH BARWACH”

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Nazwa placówki ……………………………………………………………………

Kategoria wiekowa: …………………………………………………………………

Liczba zgłaszanych zdjęć
…………………………………………………………………………
5. Nr telefonu
………………………………………………………………………………….

Opis zdjęć (opisane musi zostać każde zdjęcie) wg schematu:

Zdjęcie nr …………………………………………………………………………………
• Opis …………………………………………………………………..
• Informacja dotycząca miejsca, wydarzenia, osoby …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Data zrobienia fotografii
…………………………………………………………………….

Zdjęcie nr …………………………………………………………………………………

Opis …………………………………………………………………..
• Informacja dotycząca miejsca, wydarzenia, osoby ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Data zrobienia fotografii …………………………………………………………………………………………………………………………………

Zdjęcie nr …………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis …………………………………………………………………………………………………………………………..
• Informacja dotycząca miejsca, wydarzenia, osoby ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Data zrobienia fotografii …………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
Jestem autorem zgłoszonej pracy w ramach konkursu „Świat w biało-czerwonych barwach” zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

……………………………………………… ……………………………………………………..
(miejscowość, data) (podpis)

(red./MDK)