www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

W Morągu działa świetlica profilaktyczna „Trampolina”

Rozpoczęła swoje działanie świetlica z elementami socjoterapii w Biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul Dworcowej 7. Spotkania skierowane są do dzieci. Liczba uczestników to 12 dzieci w przedziale wiekowym 7-13 lat. Zajęcia są bezpłatne, finansowane z budżetu Gminy Morąg z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i środę w godz.16.00-19.00.

Głównym celem działalności świetlicy jest zmiana w hierarchii wartości uczestników, podniesienie ich samooceny a także dojrzałości emocjonalnej i społecznej przy jednoczesnym wdrażaniu treści profilaktycznych na podstawie programu „UNPLUGGED.W trakcie spotkań dzieci przy pomocy prowadzących odrabiają systematycznie prace domowe, grając w gry planszowe uczą się zasad zdrowej rywalizacji. Prowadzone są także zajęcia plastyczne, dzieci mają dostęp do różnych materiałów. Planowanie wolnego czasu bez telefonu komórkowego i komputera to cel, który również przyświeca tej działalności. Podczas zajęć dzieci korzystają z bezpłatnego poczęstunku a także próbują swoich sił w kulinarnym zakresie poprzez samodzielne wykonywanie kanapek i prostych potraw.

(UM Morąg)