www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

W sobotę ewakuacja ok. 6000 mieszkańców Morąga

W czwartek (13.12) o godzinie 13.30 cywilna firma budowlana podczas wykonywania prac w garnizonie Morąg 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej wykopała pocisk artyleryjski. Miejsce zostało zabezpieczone do czasu przyjazdu saperów. Po przyjeździe patrolu saperskiego zidentyfikowano dodatkowo jeszcze więcej pozostawionych pocisków z okresu II Wojny Światowej. Na sobotę rano zarządzono ewakuację ok. 6000 mieszkańców miasta. Szczegóły dotyczące ewakuacji znajdują się poniżej.


-Dowódca garnizonu powiadomił władze samorządowe miasta Morąg o zaistniałej sytuacji. Teren znaleziska został i jest zabezpieczony i nie ma w tej chwili realnego zagrożenia dla mieszkańców Morąga. Burmistrz miasta zwołał zespół reagowania kryzysowego, który w czwartek przed godziną 20 zakończył obrady.W związku z zachowaniem dużej strefy zagrożenia bezpieczeństwa określoną na półtora kilometrowy promień od miejsca znaleziska, podjęto decyzję o ewakuacji ludności z zagrożonego rejonu. Saperzy będą podejmować pociski w sobotę 15 grudnia br. w godzinach między 10 a 13 – pisze w komunikacie st. chor. Mikołaj Błogosławski.

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski wystosował do mieszkańców komunikat o ewakuacji.

2 Mapa (PDF, 558.1 KiB)

3 Informacja o ewakuacji (JPG, 1.1 MiB)

3 Zestawienie budynków objętych strefą zagrożenia (PDF, 137.8 KiB)

Zestawienie ulic alfabetycznie

UWAGA MIESZKAŃCY MORĄGA EWAKUACJA!
W związku z odnalezieniem niewybuchów na terenie jednostki wojskowej w Morągu, istnieje zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w strefie zagrożenia, obejmującej obszar w promieniu 1500 m od miejsca zlokalizowania niewybuchów.
Wobec powyższego zarządziłem ewakuację mieszkańców z tego terenu w dniu 15 grudnia 2018r. (sobota) do godz. 9.00 na czas usunięcia niewybuchów przez saperów.
Każda osoba zobowiązana jest opuścić strefę zagrożenia do godz. 9.00. Planowany czas usuwania zagrożenia – ok. 4 godz. Rzeczywiste zakończenie zagrożenia zasygnalizowane będzie ciągłym sygnałem syreny. Proszę mieszkańców o zabezpieczenie mieszkań i mienia na czas ewakuacji. Teren objęty ewakuacją będą zabezpieczały patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej.
Dla osób, które we własnym zakresie nie zorganizują sobie miejsca pobytu poza strefą zagrożenia, na czas ewakuacji wyznaczam następujące miejsca: – Szkota Podstawowa nr 1, ul. Mickiewicza 25, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Krzywa 2 (przy ratuszu), Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wróblewskiego 17b, Zespól Szkól Licealnych i Ogólnokształcących ul. 11 Listopada 7 – Zespół Szkół Zawodach i Ogólnokształcących ul. Kujawska 1.
Dla osób potrzebujących zapewniam transport autobusowy do wyznaczonych miejsc pobytu, w godz. 7.00 do 9.00. Autobusy będą podstawione w następujących miejscach: ul. Bema przy sklepie Gama, parking przy Kościele na Zatorzu, sklep spożywczy przy ul. Kilińskiego, plac przy dworcu PKP.
Informuję, że w związku z trwającą ewakuacją, w strefie zagrożenia od godz. 9.00 zamknięte będą drogi, oraz wstrzymany ruch pociągów.
Wszelkie informacje uzyskać można pod nr telefonu: 606 436 827, 505 073 282: w piątek do godz. 22.00, w sobotę od 7.00 do zakończenia ewakuacji
Proszę o zachowanie spokoju i zastosowanie się do zaleceń służb.
BURMISTRZ MORĄGA Tadeusz Sobierajski

2 Mapa (PDF, 558.1 KiB)

3 Informacja o ewakuacji (JPG, 1.1 MiB)

3 Zestawienie budynków objętych strefą zagrożenia (PDF, 137.8 KiB)

PKP Morąg – zmiany i utrudnienia w ruchu pociągów osobowych w związku z ewakuacją ludności z części obszaru Miasta Morąg w dniu 15 grudnia. Szczegóły w załączonym piśmie.

informacja pkp o utrudnieniach w kursowaniu pociągów w sobotę 15.12.2018 r.
Ewakuacja spowodowana jest odnalezieniem niewybuchów na terenie jednostki wojskowej w Morągu – istnieje zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w strefie zagrożenia, obejmującej obszar w promieniu 1500m od miejsca zlokalizowania niewybuchów. Ewakuacją objętych jest ok 6000 osób.

– Informacja z wojska i od saperów – po pierwszy rozeznaniu w sytuacji tego znaleziska to tych pocisków może być 30 do 50 sztuk. Tego dokładnie nikt nie wie jak głęboko znajduje się ten magazyn amunicji podręcznej, prawdopodobnie z II wojny światowej, o dużym kalibrze. Są to pociski artyleryjskie, o prawdopodobnej wadze między 80, a 100 kg jedna sztuka. Jest to znaczna ilość materiału wybuchowego – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga. – Jest to bardzo poważna sprawa. Są takie przepisy bezpieczeństwa z tym związane, że zespół saperów nie przystąpi do pracy, jak nie będzie przeprowadzona ewakuacja wszystkich ludzi z miejsca zamieszkania, zakładów pracy. Godzina rozpoczęcia pracy saperów oznaczona jest na 10.00  w sobotę 15 grudnia, po uzyskaniu sygnału z Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wierzę w to, że nic się nie wydarzy, ale przepisy mówią, że w strefie 1,5 km od miejsca znalezienia tego składu amunicji artyleryjskiej nie powinno być żadnego człowieka.

Jak będzie wyglądała ewakuacja? Będzie ona odbywała się w godzinach do 7.00 do 9.00 rano. – Może to wywoływać zdziwienie i niezadowolenie, ale wszystko to jest podyktowane godziną rozpoczęcia pracy przez saperów. Natomiast od godz. 9.00 do 10.00 wojsko, policja, strażacy, strażacy ochotnicy będą sprawdzać sektory, które mają przydzielone do powiadomienia mieszkańców, czy ktoś nie został, czy ktoś może nie miał wiedzy o potrzebie ewakuacji. Służby te przejdą po budynkach i sprawdzą, czy nikt w nich nie pozostał. Wczesna ewakuacja związana jest z tym, że saperzy nie mogą pracować jak na dworze robi się ciemno. O godz. 15.00 przerywają pracę, a przewidują, że może to trwać 3 godziny. Dobrze by się stało, że by tak było. Saperzy mówią, że do końca nie wiedzą, jaki ten skład amunicji artyleryjskiej będzie. Mają do dyspozycji dwa samochody. Jak pamiętam, mówili że jak będzie 50 sztuk to zabiorą w jednym transporcie. Dobrze byłoby, aby na tych 50 sztukach skończyło się – mówi Tadeusz Sobierajski.

W związku z tym wstrzymany będzie ruch pociągów przez Morąg oraz komunikacji autobusowej i wszelkich pojazdów kołowych. – Morąg będzie odcięty na ten czas od świata. Drogi wyjazdowe i wyjazdowe będą zamknięte. Nie będzie żadnego ruchu przez Morąg. Nie będzie można się także poruszać w tej zamkniętej 1.5 km strefie. Patrole policji i żandarmerii wojskowej będą tego pilnowały oraz opuszczonych budynków – dodaje burmistrz.

Ewakuowani mają być także pacjenci i personel szpitala i pensjonariusze domów pomocy społecznej z Morągu. Każdy z mieszkańców zagrożonej strefy zostanie powiadomiony o ewakuacji. – Można udać się do znajomych, do rodziny, wyjechać, aby tylko zrobić to poza strefę zagrożenia, która będzie na mapkach określona okręgiem i każdy taką mapkę z instrukcją postępowania, określeniem godzin i miejsc pobytu na czas ewakuacji, miejsc podstawienia autokarów, ma otrzymać – wyjaśnia burmistrz Sobierajski.

Informacje takie będzie dzisiaj roznosić ok. 200 policjanci, żołnierzy, strażaków ochotników. Burmistrz Morąga apeluje do mieszkańców, aby temat potraktować poważnie. – Bardzo proszę, aby wszyscy dostosowali się do apelu opuszczenia swoich miejsc zamieszkania, pracy, aby nie utrudniać działań służb związanych z ewakuacją i wydobyciem tego znaleziska w morąskiej jednostce – apeluje Tadeusz Sobierajski.

(red./fot. Fotolia – zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu)