www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

W ZSL realizują polsko-czeski projekt Erasmus+

Zespół Szkół Licealnych w Morągu oraz szkoła średnia z Chomutova (Czechy) „Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola” realizują projekt europejski Erasmus+  w ramach Partnerstwa Strategicznego na rzecz współpracy szkół. Głównym celem projektu jest współpraca na rzecz innowacji oraz wymiany dobrych praktyk.

Czas trwania projektu: 3 lata, do  31.07.2020 r.

Temat projektu: Where I live… (Miejsce, w którym mieszkam…)

Pracować będziemy nad tematyką związaną ze środowiskiem, ekologią, naszymi regionami. Skupimy się na tym, jak środowisko, w którym żyjemy wpływa na nas, ludzi oraz jak my wpływamy na środowisko.

PROGRAM PROJEKTU:

Spotkania organizacyjne nauczycieli, podczas których ustalane są szczegóły projektu, budżet, wymiana międzynarodowa uczniów, zakwaterowanie itp.

Uczniowie polscy nawiązują kontakt z grupą uczniów czeskich poprzez platformy internetowe, portale społecznościowe (e-twinning, mobility tool, facebook)

Wymiana uczniów, czyli wyjazdy grup uczniów z nauczycielami do partnerskich szkół, które będą miały miejsce przynajmniej 2 razy w roku. Każdy pobyt trwać będzie 6 dni, w trakcie którego uczniowie będą prezentować swoje regiony, brać udział w warsztatach związanych ze środowiskiem, zwiedzać ciekawe pod względem ekologicznym miejsca w danym kraju, dyskutować na temat środowiska, rozwiązywać testy sprawdzające ich wiedzę związaną ze środowiskiem itp. Dzięki wymianom uczniowie zwiększą także swoje umiejętności językowe, gdyż wszelkie materiały, dyskusje, spotkania odbywać się będą w języku angielskim.

Osoby biorące udział w projekcie z naszej szkoły to uczniowie klas 2A i 2C.

Za sprawy organizacyjne i merytoryczne odpowiadają:

Alicja Śledź – koordynator projektu, odpowiedzialna za sprawy organizacyjne, kontakt ze szkołą partnerską w Czechach, tłumaczenia

Dorota Sadłowska  oraz  Stanisława Bladowska – odpowiedzialne za kwestie merytoryczne dotyczące tematyki środowiska, ekologii

Jan Horbacz – odpowiedzialny za kwestie związane z budżetem projektu

(ZSL Morąg)