Warsztaty Cittaslow – jak dobrze napisać samoocenę miasta

Jednym z tegorocznych wyzwań stojących przed polskimi miastami Cittaslow jest ponowna samoocena, która powtarzana jest w każdym mieście członkowskim co pięć lat.

Rok 2020 to terminy recertyfikacji wielu miast: Prudnik (opolskie), Murowana Goślina (Wielkopolska) oraz Działdowo, Lidzbark, Orneta, Bartoszyce, Reszel, Bisztynek, Biskupiec, Lidzbark Warmiński i Nowe Miasto Lubawskie (wszystkie z Warmii i Mazur).

Przystąpieniem do sieci zainteresowani są kolejni pretendenci z regionu: Olecko, Szczytno oraz Morąg, który reprezentował Tomasz Faraś z Biura Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Morągu.

Podczas warsztatów przedstawiciele poszczególnych miast wymienili się uwagami oraz zdobytym doświadczeniem. Zajęcia prowadzili członkowie Krajowego Komitetu Naukowego Cittaslow Agata Gruszecka-Tieśluk oraz Stanisław Harajda.

Przygotowali również dla miast „pomocnik”, który zawiera podstawowe zasady pracy nad tym dokumentem i dobre przykłady pewnych rozwiązań – m.in. opracowanie dla wszystkich miast członkowskich wzoru tzw. „księgi recertyfikacji”.

Spotkanie będą odbywały się cyklicznie w kolejnych latach.

Miasta Cittaslow – przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia.  Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej wytwórczość i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest również rozwijanie tradycji gościnności. Idee Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.

Do międzynarodowego stowarzyszenia mogą należeć miasta liczące mniej niż 50 tys. mieszkańców, które zobowiązały się realizować cele ruch, czyli wszechstronnie pracować nad poprawą jakości życia ich mieszkańców.

(wwim)