www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Warto zaczytać się

W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu ruszyła ponownie akcja czytelnicza Zaczytaj się…! adresowana do dzieci i młodzieży.

Jej celem  jest promocja czytelnictwa, czyli uwrażliwienie młodego człowieka na słowo pisane, jak również ukazanie zalet i korzyści obcowania z książką, czasopismem oraz zbiorami multimedialnymi. Każdego miesiąca wyłonimy zwycięzcę w dwóch kategoriach. Zachęcamy do korzystania ze zbiorów Oddziału dla Dzieci.

Warunki uczestnictwa w akcji: konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: od 0–8 lat i od 9–15 lat–w rankingu będą brane pod uwagę wszystkie wypożyczone zbiory dostępne w ODD.

Konkurs ma formę cykliczną i obejmuje każdy miesiąc, w którym zostaną wyłonieni najaktywniejsi czytelnicy. Laureat zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród 5 najaktywniejszych czytelników danego miesiąca w poszczególnej kategorii wiekowej.

W bibliotece, w specjalnych skrzyniach znajdują się  książki NAJ , obok których nie można przejść obojętnie. Starannie wyselekcjonowana kolekcja zbiorów będzie uzupełniana przez bibliotekarzy na bieżąco. O akcji opowiada Agnieszka Milewska pracownik Oddziału dla Dzieci MBP w Morągu:

(red./fot. dw)