www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu karnego i procedury karnej

Nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego ma na celu wzmocnienie ochrony prawnej ofiar przestępstw seksualnych. Od tej pory zgwałcenie i niektóre inne przestępstwa seksualne będą ścigane z urzędu, a nie jak dotychczas na wniosek. Ponadto ofiary tych przestępstw będą co do zasady przesłuchiwane tylko raz, przez sąd w obecności prokuratora, obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego. Nagranie przesłuchania ma być następnie odtwarzanie na rozprawie głównej.
Kolejna zmiana dotyczy zaostrzenia zasad przesłuchiwania nieletniej ofiary przestępstwa. Jej przesłuchanie będzie możliwe jedynie wówczas, gdy zeznania będą mogły mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Ustawa zakłada też m.in., by w przesłuchaniu nieletniego pokrzywdzonego mogła wziąć udział wskazana przez niego osoba pełnoletnia.
Nowe przepisy wprowadzą również obowiązek nagrywania przesłuchań świadków i biegłych gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że ich ponowne przesłuchanie nie będzie możliwe, a także przesłuchań odbywających się w obecności niepełnego składu sędziowskiego.
Sejm uchwalił ustawę 13 czerwca 2013 r. Prezydent podpisał ustawę 8 lipca 2013 r.
Ustawa wchodzi w życie 27 stycznia 2014 r.
Dz.U. 2013 poz. 849

(źródło: Sejm RP)