www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Weź pieniądze na promocję Warmii i Mazur

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oferuje 200 tys. zł na działania związane z promocją regionu Warmii i Mazur.

Konkurs skierowany jest do organizatorów i współorganizatorów wydarzeń, które promują region Warmii i Mazur na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Jego odbiorcami są przedstawiciele struktur organizacji pozarządowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponowaną formą współpracy jest powierzenie realizacji zadań bądź ich wsparcie, łącznie z dofinansowaniem. Na działania promujące województwo warmińsko-mazurskie w 2020 roku można otrzymać od 3 do 10 tys. zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2020 roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano do 15 maja.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)