www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Weź udział w wydarzeniu Programu Interreg Południowy Bałtyk

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk zaprasza do udziału w III Dorocznym wydarzeniu Programu, które odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 roku w Kłajpedzie (Litwa).

Mottem przewodnim wydarzenia jest wsparcie rozwiązań na rzecz niebieskiego (potencjał Morza Bałtyckiego) i zielonego (przyjazny środowisku) wzrostu w obszarze południowego Bałtyku.

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy beneficjentami i osobami zainteresowanymi tematyką zmian klimatu, przemysłu morskiego, zrównoważonej turystyki i transportu, energii odnawialnej, ekologicznych technologii.

Uczestnicy wezmą udział w konferencji i sesjach tematycznych poświęconych Programowi Południowy Bałtyk i możliwościom finansowania projektów. Uczestnicy wydarzenia będą również mieli okazje zapoznać się z efektami zrealizowanych dotychczas, wybranych projektów w trakcie wizyt studyjnych.

Do udziału w konferencji zachęcamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych realizacją projektów oraz szukających inspiracji do przygotowania ciekawych pomysłów na projekty. Będzie to również doskonała okazja na znalezienie zagranicznych partnerów do planowanych przedsięwzięć projektowych. Konferencja jest otwarta dla instytucji publicznych, ale również naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych wzmocnieniem potencjału rozwojowego Morza Bałtyckiego. Językiem konferencji będzie język angielski.

Agenda spotkania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie programu https://southbaltic.eu/-/annual-event-in-klaipeda

(wwim)