www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Więcej karetek, mniej eS-ek

Minister Zdrowia pismem z 7 maja br. poinformował wojewodę o akceptacji zaktualizowanego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Zmiany w planie dotyczą przekwalifikowania z dniem 1 czerwca br. pięciu Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S ( specjalistycznego ) na pięć ZRM typu P ( podstawowego ).  Dotyczy to karetek stacjonujących w Lidzbarku Warmińskim, rejon operacyjny 28/17, Mrągowie, rejon operacyjny 28/06, Biskupcu, rejon operacyjny 28/10, Szczytnie, rejon operacyjny 28/11 oraz Piszu, rejon operacyjny 28/04.

Zmieni się również miejsce stacjonowania ZRM P w rejonie operacyjnym 28/10, które zostanie przeniesione z Żardenik do Jezioran. Warto podkreślić, że również od 1 czerwca województwo otrzyma 2 nowe Zespoły Ratownictwa Medycznego typu P, które w wymiarze 24-godzinnym będą obsługiwać dwa rejony operacyjne: w Działdowie ( 28/21) i Lidzbarku Warmińskim ( 28/17 ).

W ten sposób od czerwca  mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego będzie obsługiwać 80 karetek ( o dwie więcej niż do tej pory ), w tym 20 typu S i pięć karetek wodnych na sezon letni. Zmniejszenie liczby ZRM typu S było spowodowane problemami z obsadą tych karetek. Dysponenci od dłuższego czasu sygnalizowali problemy z zatrudnieniem lekarzy do ich obsady.

(Bożena Ulewicz, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego)