www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Własna działalność i europejskie fundusze

Bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku w Olsztynie.

Wydarzenie skierowane jest do osób, które chcą założyć własną firmę.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną tematy związane z pożyczkami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, dotacjami unijnymi na zakładanie działalności gospodarczej oraz dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: tel. (89) 512 54 82/ 83/ 84/ 85 /86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Początek wydarzenia o godz. 10 w Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119).

(wwim)