www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wojewody podpisał umowy na sprzęt medyczny

Wojewoda warmińsko-mazurski podpisywał umowy z samorządami w ramach dofinansowania dysponentów Państwowego Ratownictwa Medycznego.   Wśród odbiorców są szpitale m.in. w Morągu i Ostródzie.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1868 ze zm.), podjął decyzję o dofinansowaniu, w formie dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego:

zakupu ambulansów medycznych w łącznej kwocie 1.291.612,00 zł dla 6 podmiotów leczniczych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim, niezbędnych do zapewnienia realizacji założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnienia nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie,  „Pro – Medica” w Ełku Sp. z o.o.,

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej S.A. w Ostródzie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Piszu; zakupu sprzętu medycznego w łącznej kwocie 2.543.790,00 zł dla 9 podmiotów leczniczych mających w swojej strukturze Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz 18 podmiotów leczniczych będących dysponentami Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie warmińsko-mazurskim: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie, Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu,

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,  „Pro – Medica” w Ełku Sp. z o.o.,

Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim,

Szpital Miejski w Morągu Sp. z .o. o., Szpital Mrągowski im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Szpital Powiatowy  w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.,  „Olmedica”  w Olecku Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów  Opieki Zdrowotnej  w Olsztynku, Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej S.A. w Ostródzie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Piszu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Szpital Giżycki Spółka z o.o. (red./UW Olsztyn)