www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wybory sołtysa i rady sołeckiej: Zawroty i Nowy Dwór

Burmistrz Morąga informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze, a 21 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Zawrotach odbędą się  zebrania wiejskie mieszkańców sołectw organizowane w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Prawo udziału w zebraniu mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy danego sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie i posiadający czynne prawo wyborcze.

Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu osobistego podczas głosowania.

Komunikaty o poszczególnych zebraniach:

(red./UM Morąg)