www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wychowywać ku wartościom

W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta niezwykle ważna data stała się przyczynkiem do wielu dyskusji na temat współczesnego patriotyzmu. O roli szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych i budowaniu od najmłodszych lat poczucia wspólnoty z własną ojczyzną rozmawiali dyrektorzy i nauczyciele z warmińsko-mazurskich szkół, którzy wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez wojewodę warmińsko-mazurskiego i warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty.

W bogatym programie spotkania znalazły się między innymi wykłady na temat roli placówek edukacyjnych w wychowaniu obywatelskim, a także panele dyskusyjne poświęcone m.in. roli patronów szkół czy wydarzeń historycznych w kształtowaniu postaw uczniów. O realizowanych projektach związanych z wychowaniem ku wartościom mówili przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie.

Jak podkreślił podczas otwarcia wojewoda warmińsko-mazurski, tytuł konferencji: „Szkoła – wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej” w pełni oddaje istotę dzisiejszej wizji wychowania obywatelskiego. Dodał również, że wychowanie to powinno odbywać się równolegle, zarówno w domu rodzinnym, jak i w placówkach szkolnych, na każdym etapie kształcenia.

Jesteście dyrektorami szkół i nauczycielami. Jesteście elitą intelektualną naszego społeczeństwa, od której zależy kształcenie, edukowanie młodego pokolenia. Któż jak nie wy może wiedzieć lepiej, że „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, jak przed wiekami powiedział Jan Zamoyski – wybitny polski polityk, mąż stanu, kanclerz wielki koronny i hetman wielki koronny, królewski doradca. Któż jak nie wy może lepiej wiedzieć, jak ważne jest utrwalanie w młodym pokoleniu wartości takich jak: wolność, patriotyzm, pamięć, szacunek do historii i przodków, podziw i pragnienie naśladowania wybitnych wzorców osobowych, bohaterstwo. Szczególnie ważne jest to w tym roku, kiedy obchodzimy 100-lecie Niepodległości. Bez wątpienia rola wartości oraz ich wdrażanie w proces wychowania, powinny być mottem każdego dyrektora szkoły, każdego nauczyciela-wychowawcy. Gorąco zachęcam Państwa do udziału waszych szkół w konkursie „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, który jest cenną inicjatywą Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty i tutejszego kuratorium. Niezmiernie ważne, wręcz bezcenne jest podejmowanie przez szkoły działań służących kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym – powiedział wojewoda.

O wyzwaniach jakie niesie ze sobą wychowanie patriotyczne mówił natomiast kurator oświaty, który zaznaczył, że rolą każdego nauczyciela jest uczyć i wychowywać ku wartościom uniwersalnym, ale także ku wartościom ważnym z perspektywy człowieka jako obywatela, tym bardziej ważnym w czasach kiedy niemal na każdym kroku usiłuje się kwestionować szereg wartości, na których wzrosła kultura Polski i Europy.

(red./UW Olsztyn)