www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wyczerpały się środki na aktywizację 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że w ramach projektu  RPO – Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019)  zostały wyczerpane środki na realizację w 2019 roku następujących zadań: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie zatrudnienia osób pow. 50 lat.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie planuje ponowne uruchomienie powyższych form wsparcia w ramach projektu realizowanego od 2020 roku, pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

(PUP Ostróda)