Wykonywali kartki dla żyjących powstańców

W miesiącu październiku 2019 roku uczniowie klas starszych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu brali udział w projekcie edukacyjnym ” BohaterOn w Twojej szkole”.

Celem akcji było zapoznanie i przypomnienie młodzieży powstania warszawskiego i własnoręczne wykonanie kartek, laurek dla żyjących uczestników powstania. Dzieci zapoznały się z tematyką i wykonały kartki, które zostały wysłane do organizatorów ogólnopolskiej inicjatywy.

Szkolnym koordynatorem projektu była  Jolanta Szkamruk – nauczyciel historii.

(SP 4 Morąg)