www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

WYNIKI OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

W dniu 8.03.2018r. uczniowie Technikum z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu wzięli udział w szkolnym etapie OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI – Blok B – Wynalazczość.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Naszą szkołę na etapie II – eliminacji okręgowych będą reprezentowali uczniowie:

Igor Ozga – 2T,

Grzegorz Brzeziński – 3T,

Adrian Wiżyń – 4T.

Gratuluję wszystkim uczestnikom, szczególnie zwycięzcom.

(Krzysztof Staszan- ZSL Morąg)