www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wypoczynek dzieci pod kontrolą

Inspekcja sanitarna dba o to, żeby dzieci i młodzież, która przebywa na koloniach i obozach na Warmii i Mazurach były bezpieczne. Miejsca zorganizowanego wypoczynku są kontrolowane pod względem sanitarnym oraz czy miejsca te są zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

W pierwszym tygodniu wakacji inspektorzy przeprowadzili 116 kontroli na turnusach, na których przebywa ponad 6000 dzieci. Wyniki wykazały, że trzy miejsca wypoczynku – dwa w powiecie oleckim, jeden w ostródzkim – nie zostały zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na jednym z turnusów w powiecie ostródzkim inspektorzy stwierdzili niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych. W powiecie nidzickim w dwóch miejscach stwierdzone zostały uchybienia z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. W miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzone są także zajęcia edukacyjne, szkolenia i instruktaże, które służą podniesieniu wiedzy o sposobach zapobiegania zagrożeniom związanym z wypoczynkiem letnim. (WSSE Olsztyn)