www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wyróżnienia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej – przyznane

W Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku już po raz osiemnasty odbyła się dzisiaj (15 listopada 2018 roku) uroczystość wręczenia „Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2014 roku przyznawane są również nagrody zespołowe.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia mogły wystąpić osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydenci, burmistrzowie, starostowie, wójtowie województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Indywidualne nagrody pieniężne otrzymały następujące osoby:

 1. Danuta Bill – dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach;
  2. Jolanta Chabowska – specjalista pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach;
  3. Irena Kondrat – kierownik sekcji pomocy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu;
  4. Piotr Kubarewicz – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu;
  5. Krzysztof Margol – prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w Nidzicy;
  6. ksiądz Edward Julian Rysztowski – przewodniczący Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Oddział w Elblągu.

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby:

 1. Ewa Kowerzankow-Luto – prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie;
  2. Izabela Siemiątkowska – zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,
  3. Małgorzata Szymańska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

Nagrody Zespołowe otrzymały następujące podmioty:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie;
  2. Pracownicy Punktu Pomocy Społecznej nr 1, al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn i Punktu Pomocy Społecznej nr 12, ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie;
  3. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu.

(wwim)