www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wznowienie naboru wniosków na aktywne formy wsparcia

Powiatowy Urząd pracy w Ostródzie informuje, że od dnia 15.06.2020 r. wznawia nabory wniosków na aktywne formy wsparcia, w tym m.in.:  staże, prace interwencyjne,  szkolenia zawodowe,  dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia miejsc pracy,  bony na zasiedlenie.

Kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać do siedziby PUP w Ostródzie lub Filii w Morągu. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Biorąc pod uwagę stan epidemii i ograniczenia wynikające z zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych niezagrażających zdrowiu i życiu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Przypominamy:

w PUP Ostróda wejście do budynku odbywa się będzie przez główne drzwi wejściowe, zlokalizowane w środkowej części budynku,

w Filii Morąg wejście do budynku odbywa się przez drzwi zlokalizowane w tylnej części budynku, tj. od strony Lidla,

przy jednym stanowisku ze względu na wielkość pomieszczeń może być obsługiwana jedna osoba.

Wymagane jest:

dezynfekowanie rąk po wejściu do budynku,

noszenie maseczek podczas poruszania się po urzędzie,

przestrzeganie zasad zachowania odstępu od siebie (co najmniej 1,5 m).

(PUP Ostróda)