Portal mediagroupinfo.pl – Wybory samorządowe - WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ZPOW-703-1193/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie „ciszy wyborczej” W okresie „ciszy wyborczej” w Internecie mogą pozostawać materiały o charakterze agitacyjnym oraz wyniki sondaży przedwyborczych, umieszczonych tam przed jej rozpoczęciem, pod warunkiem, że nie będą w nich dokonywane żadne zmiany. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności