www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

XXIV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

XXIV Rejonowe  Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK  „Morąg 2018” oraz pokazy   symulacji zagrożeń życia  „ Masz tylko jedno życie… Bądź ostrożny !”  pod Honorowym Patronatem Burmistrza Morąg Tadeusza Sobierajskiego odbyły się 27 kwietnia 2018 roku przy udziale: JEDNOSTKI  RATOWNICZO- GAŚNICZEJ PSP W MORĄGU, KOMISARIATU POLICJI W MORĄGU, SZPITALA MIEJSKIEGO W MORĄGU. Współorganizatorem Mistrzostw była Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu.             

Szczegółowe cele Mistrzostw:

ujednolicanie standardów pierwszej pomocy nauczanych na kursach PCK, lekcjach przysposobienia obronnego w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania,

monitoring skuteczności stosowanych metod nauczania pierwszej pomocy,

kształtowanie postaw współzawodnictwa, współpracy w grupie oraz upowszechnianie zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

uzupełnianie formalnych kontaktów pomiędzy różnymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża poprzez organizację spotkań organizacyjnych, warsztatów, seminariów itp. związanych z organizacją Mistrzostw.

propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa oraz zachęcania do podnoszenia ich poziomu  wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, powiadamianie służb medycznych, straży pożarnej, policji, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, nabycie praktycznych umiejętności niesienia pierwszej pomocy

W XXIV  Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK uczestniczyły 4 drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 6 drużyn ze szkół  podstawowych oddziały gimnazjalne z Gminy Morąg.

W uroczystościach uczestniczyli goście , w osobach:

Joanna Glezman- Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Tadeusz Sobierajski- Burmistrz Morąga

Jan Leonowicz – prezes Związku Gmin „Czyste Środowisko”

Elżbieta Dziubińska- Radna Powiatu Ostródzkiego

Nadkomisarz Marek Kaszuba- Komendant Komisariatu Policji w Morągu

Ewa Michałowska – Prezes Szpitala Miejskiego w Morągu

Skład sędziowski stanowili:

Ewa Michałowska SĘDZIA GŁÓWNY MISTRZOSTW

Sławomir Gotówko – KOORDYNATOR MISTRZOSTW

OR PCK w Morągu-Beata  Jadeszko

Szpital Miejski w Morągu- Mariola Król

Szpital Miejski w Morągu – Elżbieta Grabowska

Szpital Miejski w Morągu – Dagmara Gierej

Kamila Sarna- Pierwsza Pomoc

Szpital Miejski w Morągu – Janina Sobieraj

Szpital Miejski w Morągu – Katarzyna Zdziarska

Szpital Miejski w Morągu – Marzena Górczyńska

Szpital Miejski w Morągu- Ewa Możejko

Szpital Miejski w Morągu – Dorota Soroka

Szpital Miejski w Morągu- Agnieszka Ickiewicz

Policja-  aspirant Marcin Arciszewski

Policja-  aspirant Paweł Tolak

RATOWNIK MED.- Amadeusz Mackiewicz

RATOWNIK MED.- Sebastian Kutrzebka

JR-G w Morągu-  Karol Rogoziński

JR-G w Morągu-  Łukasz Kornatowicz

JR-G w Morągu-  Marcin Grabarz

Ireneusz Sekściński- Sekretarz Mistrzostw

Symulacje zagrożeń życia zostały zagrane przez pozorantów:

– GRUPA SIM PCK

WIKTORA SZUPIEŃKO

NIKOLA NADZIAK

JULIA ŻUK

JUSTYNA CHOJNACKA

MARTYNA RADOMSKA

KUBA KREFT

WOJTEK BORYSEWICZ

KACPER GOŁĘBIEWSKI

– MŁODZIEŻ ZE SP NR 3 W MORĄGU

OLIWIA MALESA

KASIA KARPACZ

NIKOLA KIDA

KLAUDIA REPKA

MICHAŁ BIAŁEK

JULIA WRZEŚNIEWSKA

ANIELA CYMBALAK

PATRYCJA WYSZYŃSKA

JULIA KRÓL

ANIELKA ZEP

PIOTR MAŚNICKI

ADAM ZAWADZKI

MARTYNA MINOTA

MIŁOSZ DOBRZYŃSKI

MATEUSZ SŁOMA

PRZEMEK MICHALSKI

MŁODZIEŻ ZE SP NR 4 W MORĄGU

RADEK MAJ

NATALKA KOZICZ

JUSTYNA KONIECZNA

MAGDA CYCHOWSKA

FILIP SAWICKI

KUBA BĄCIK

MACIEJ BEBKO

MARTA SOCHA

ANIA NALIKOWSKA

Zwycięskie drużyny  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I ZEGADŁO MATEUSZ ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH W MORĄGU

„ DREAM TEAM”

ZAWOJEK RAFAŁ
DUTKOWSKA KATARZYNA
ZIOMEK ALEKSANDRA
HOŁUB ALEKSANDRA
NADZIAK IZABELA
II KRAJEWSKA ANNA ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH W MORĄGU

„ KRWINKI”

WIŚNIEWSKA MAGDA
PAJĄK ANNA
DIERICK ALICJA
KOWALEWSKA JULIA

 

WĘGLEWSKI KAMIL
III PRZETACKA JULIA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM.9 DREZDEŃSKIE BRYGADY ARTYLERII

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  W MORĄGU

„ŻOŁNIERZE ŻYCIA”

 AGATA STEFAŃSKA
JURSZA KASIA
JABŁOŃSKI TOMEK
KILIAN SZYMON
NICOLETTA MIETLICKA

Drużyna Zespołu Szkół licealnych w Morągu „ Dream Team”  reprezentować będzie  Morąg na Mistrzostwach Okręgowych PCK w dniu 17 maja 2018 roku w Olsztynie.

Zwycięskie drużyny w kategorii szkół gimnazjalnych:

I PAŹ MAŁGORZATA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MORĄGU / GIMNAZJUM

„ GIGANCI”

RUDEK DOMINIKA
TYBURSKA OLA
MACHLEWSKA ELIZA
RUŚC NATALIA
KRUSZEWSKA KAROLINA
II MASZCZYK OLAF SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MORĄGU/ GIMNAZJUM

 „DRUŻYNA A”

KOZAK KORNELIA
DEREWECKI OLAF
KOROŚ OLIWIA
SZULTEK JOANNA
DĄBKOWSKA WERONIKA
I SENDROWSKA JULIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MORĄGU / GIMNAZJUM

„ GIGANCI”

MAKSYMIUK ARKADIUSZ
PADUCH WIKTORIA
SAŁACKA WERONIKA
SAMSEL DOMINIKA
KORDALA PATRYCJA

(red./fot. dw)