www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy w regionie, Polsce, na świecie.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * MORĄSKI NEWSLETTER - SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

XXXI Konkurs Recytatorski ,,Spotkania z Poezją” -2013 r.

MP900174983

XXXI Konkurs Recytatorski ,,Spotkania z Poezją” -2013 r.  z okazji Obchodów Roku Poety Juliana Tuwima. Eliminacje miejsko – gminne.

Termin i miejsce: 17.04.2013 r., godzina 10.00 sala widowiskowo – kinowa Morąskiego Domu Kultury

Cele konkursu: kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej artystyczna konfrontacja młodych recytatorów

Kategorie wiekowe: Konkurs jest imprezą otwartą. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy przygotują: pierwsza grupa wiekowa (klasy I-III) –interpretacja jednego utworu poetyckiego druga grupa wiekowa (klasy IV-VI) – interpretacja jednego utworu poetyckiego trzecia grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum) –interpretacja jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (proza do 3 min., całość prezentacji max. 5 min.). czwarta kategoria – konkurs poezji śpiewanej dla gimnazjum -prezentacja dwóch utworów poetyckich – śpiewanych oraz jednego utworu poetyckiego –recytacji (cała prezentacja w czasie max. nie przekraczającym 7 min.).

Kryteria oceny: Przy kwalifikowaniu recytatorów do poszczególnych eliminacji jury (powołane przez organizatorów tych eliminacji) powinno kierować się takimi kryteriami, jak: interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru do wieku i osobowości dzieci i młodzieży, ogólny wyraz artystyczny. Uwaga: organizatorzy przewidują nagrody dodatkowe za interpretację wiersza Juliana Tuwima i wiersza o Mikołaju Koperniku w związku z 540 rocznicą urodzin i 660-leciem Olsztyna.

Przebieg konkursu: I etap: Eliminacje środowiskowe

Eliminacje środowiskowe organizują i przeprowadzają szkoły podstawowe i gimnazja do końca marca br. Spośród uczestników typują po dwie osoby z każdej grupy wiekowej do eliminacji miejskich, miejsko – gminnych i gminnych.

II etap: Eliminacje miejskie, gminne lub miejsko – gminne Eliminacje organizowane są przez Miejskie, Gminne lub Miejsko –Gminne Ośrodki (Domy) Kultury lub inne placówki wyznaczone przez Urząd Gminy. Spośród uczestników organizatorzy typują po dwie osoby z każdej grupy wiekowej do udziału w Eliminacjach Rejonowych.

III Etap: Eliminacje rejonowe Eliminacje rejonowe odbędą się 25.04.2013 r. o godz. 10:00 w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku. Spośród uczestników konkursu należy wytypować po jednej osobie z każdej grupy wiekowej do udziału w eliminacjach wojewódzkich.

IV Etap: Eliminacje wojewódzkie Wojewódzki Konkurs Recytatorski odbędzie się 24.05.2013 r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Eliminacje wojewódzkie mają charakter konkursu, w którym udział wezmą najlepsi recytatorzy z eliminacji rejonowych.

Jury/Nagrody: Komisję konkursową powołuje organizator eliminacji. Wszyscy biorący udział w konkursie recytatorzy nagrodzeni zostaną pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Prosimy o dostarczenie lub przesłanie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2013 r. na adres: Morąski Dom Kultury ulica Mickiewicza 19 14-300 Morąg e-mail: mdk.morag@o2.pl

Uwagi: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji. Uczestnik powinien dokonać wyboru utworu o cenionej wartości literackiej z pomocą nauczyciela/instruktora przygotowującego do prezentacji. Szczegółowe informacje: Beata Cetkowska tel. kom. 698309537. (źródło: MDK)

 
No comments yet

Powered by WordPress | Find BlackBerry Phones for Sale Online. | Thanks to Top Bank CD Rates, Free MMORPG Games and Home Information Packs
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.