www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Za nami II sesja Rady Miejskiej w Morągu

We środę, 05 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Morągu. Zobacz czym podczas tej sesji  zajmowali się morąscy radni.

Na początek, przy uchwalaniu porządku obrad, na wniosek Burmistrza Morąga, przewodniczący Rady Miejskiej w Morągu Marek Raćkowski zaproponował wprowadzenie uchwały o wyznaczeniu dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Morąg w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Radni w głosowaniu imiennym wyrazili na to zgodę i ta uchwała została umieszczona w pkt 14 porządku obrad.

Dalej radni przyjęli protokół z I Sesji Rady Miejskiej, zapoznali się ze sprawozdaniem przewodniczącego RM i Burmistrza Morąga. Następnie przegłosowali zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Zmiana WPF (PDF, 1.3 MiB) oraz zmiany w budżecie na 2018 rok z autopoprawkami burmistrza Zmiana budżetu (PDF, 2 MiB).

W dalszej części obrad morąscy radni uchwalili wysokość wynagrodzenia Burmistrza Morąga. Kolejnym punktem obrad sesji było powołanie Komisji Rewizyjnej, do której akces złożyli: Cołoś Renata, Drosio Józef, Kaczyński Kamil, Topolski Damian, Strzylak Marcin, Matwiejczyk Mateusz, Orłowski Tomasz, Grochowski Tomasz i Gołowicz Daniel. Za takim składem komisji rewizyjnej głosowało imiennie 21 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Później radni jednogłośnie zdecydowali, że przewodniczącym komisji będzie Daniel Gołowicz.

Kolejnym punktem obrad było powołanie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w Morągu. Tutaj do pracy w komisji zgłosiło się 4 radnych: Kowalewski Adam, Szczurowski Jerzy, Bartoszewicz Ryszard i Józef Drosio. Radni jednogłośnie powołali komisję w przedstawionym składzie.

Uchwalenie składu osobowego komisji stałych RM w Morągu to kolejny punkt obrad sesji. Jako pierwszą wybierano Komisję Budżetową RM w Morągu w składzie: Bartoszewicz Ryszard, Kaczkan Józef Waldemar, Kazimierczak Roman, Cydejko Aleksander. Kolejną komisję, której skład zatwierdzili radni była Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM w Morągu: Topolski Damian, Strzylak Dariusz, Strzylak Marcin, Kaczkan Józef Waldemar, Gołowicz Daniel, Szczurowski Stefan, Raćkowski Marek. Dalej radni wybrali członków do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji RM w Morągu: Cołoś Renata, Kaczyński Kamil, Orłowski Tomasz, Ogór Marek, Kazmierczak Roman. Radni wybrali także skład Komisji Zdrowia RM w Morągu: Winnicka Celina, Steć Łucja, Grochowski Tomasz, Raćkowski Marek. Rada Miejska w Morągu zatwierdziła także skład Komisji Bezpieczeństwa Publicznego: Kowalewski Adam, Cydejko Aleksander, Strzylak Dariusz i Ogór Marek. Ostatnią komisją, której radni wybrali skład była Komisja Spraw Społecznych RM w Morągu: Szczurowski Jerzy, Matwiejczyk Mateusz, Steć Łucja, Winnicka Celina, Szczurowski Stefan.

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Morąg w Zgromadzeniu Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – Pozostałe projekty (PDF, 185.9 KiB). Dalej radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Morąg – Pozostałe projekty (PDF, 185.9 KiB).

Dalej radni głosowali nad wprowadzoną do porządku obrad uchwałą o wyznaczeniu dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Morąg w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – Tomasza Farasia, kierownika Biura Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miejskim w Morągu.

Przedostatnim punktem obrad było podjęcie przez morąskich radnych uchwał o gospodarce nieruchomościami – Gospodarka nieruchomościami (PDF, 1.2 MiB).

II Sesję Rady Miejskiej w Morągu zamknął punkt: wnioski i informacje. Tutaj głos zabrał przewodniczący Klubu Radnych „Zgoda i Rozwój” Józef Waldemar Kaczkan: – Z racji tego, że nie interpelacji i zapytania radnych, więc w tym punkcie chciałem zabrać głos. Chciałem się odnieść do artykułu w „Gazecie Morąskiej” – „Wynik głosowania był ustalony długo przed sesją” Damiana Topolskiego. Niezwłocznie po wyborach 15 radnych ze „Zgody i Rozwój” i „Ruchu Społecznego 2018” oraz Porozumienia Samorządowego Powiatu Ostródzkiego zadeklarowało współpracę z Burmistrzem Morąga. Niektórzy w zamian za otrzymanie odpowiednich dodatkowych, płatnych funkcji w radzie miejskiej – twierdzi radny Topolski. Jednym z warunków „Ruchu Społecznego 2018” było otrzymanie przez Romana Kazimierczaka funkcji wiceprzewodniczącego rady miejskiej. Powiem tak. Panie Radny to nie jest tak, że grupa radnych zebrała się po to, żeby podzielić łupy itp., tylko po to, żeby nawiązać współpracę, że mieć większość w radzie, a że ugrupowanie pana Romana Kazimierczaka, jak sam powiedział, jest drugą siłą w radzie – wprowadził 4 radnych. To jest proste. Wszyscy układają się ze sobą, żeby zawiązać koalicję i współpracować. Przypomnę, że w poprzedniej radzie miejskiej Pan Radny Topolski współpracował też z nami. Ale odniosę się też do tego: Damian Topolski uważa, że w poprzedniej kadencji niejednokrotnie radni „Zgoda i Rozwój” głosowali wbrew swoim poglądom i sumieniu. W ten sposób stawiali oni interes prywatny ponad interes swoich wyborów. Szanowni Państwo, jestem radnym szóstej kadencji. Współpracowałem ze „Zgodą i Rozwojem” praktycznie od początku, od drugiej kadencji. Sobie po prostu nie wyobrażam sobie tego, Jeżeli radny Topolski twierdzi, że takie rzeczy były, bo niektórzy tzn. niektórzy radni? Niektórzy radni nic nie mogą zrobić. W pojedynkę niczego się nie zwojuje. Jest rada, sesja, głosowanie. Jest to po prostu pomówienie Panie Radny. Pan jest prawnikiem i takich rzeczy używa Pan w gazecie. To jest po prostu rzucenie czegoś, po to, aby ten, kto czyta mówi, że tam na pewno poszli i tylko kręcą lody. A tak nie jest. Jeżeli któryś z radnych ciągnie na swoją stronę, bo buduje się drogę tu i tu, nie można wybudować dwóch, bo nie ma pieniędzy na to, więc dobry czyjeś musi wygrać. To jest układ. A jakie inne układy? Nie rozumiem. Ja czuję się urażony. Jestem 6 kadencję i temu miastu dałem więcej, niż z niego wyjąłem. Jestem przewodniczącym klubu „Zgoda i Rozwój” i rzuca się nam takie wyzwania. Żeby jeszcze było ciekawiej, to proszę bardzo: głosowanie na wiceprzewodniczącego rady miejskiej pozwoliło pokazać, że cytowana większość nowych radnych może stawiać interes prywatny ponad interes mieszkańców Morąga, w tym interes swoich wyborców – uważa radny Topolski. Jeszcze ta kadencja się nie rozpoczęła, a szuka się nie wiem czego. Panie Radny bynajmniej nam się jakieś wyjaśnienia należą. Jeżeli ma Pan pretensje do kogoś, że ktoś coś zrobił, to proszę, że ten i ten radny zrobił to i to, a nie wrzucić do jednego worka wszystkich. Uważam, że jest to pomówienie. Jeżeli ktoś przekonuje kogoś do swoich racji, to ten wygrywa. Demokracja.

Do wypowiedzi radnego Kaczkana odniósł się radny Damian Topolski: Dziękuję, że podjął Pan ten temat, bo wiadomo, że lepiej jest jak szybciej to wyjaśnimy razem, niż miałbym wyjaśnić to każdemu z osobna. W przedostatnim numerze „Gazety Morąskiej” pojawił się artykuł, w którym było napisane, że złożyłem wniosek o powtórzenie wyborów. Złożyłem pisemko do „Gazety Morąskiej”z prośbą o sprostowanie tego artykułu. Przy okazji zostałem poproszony o delikatny komentarz. Na treść tego artykułu, który ukazał się w tej „Gazecie Morąskiej”, którą przed chwilą Pan przeczytał ja żadnego wpływu nie miałem.

Do słów radnego Topolskiego odniósł się od razu radny Kaczkan: Ja to rozumiem. Jeżeli Pan nie miał, ale tu jest podpisane pod tym, że Biuro Radnego Topolskiego. To jak Pan nie miał? Nie rozumiem. Niech gazeta to sprostuje, że sama napisała, że sama wymyśliła.

Na zakończenie sesji przewodniczący rady poinformował radnych o pierwszych posiedzeniach komisji, które zaplanowano na 12 grudnia.

http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history/10 – retransmisja obrad sesji (sesja.morag.pl)

(red.)