www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zadania gminne , które realizują organizacje pozarządowe

INFORMACJA O ZADANIACH FINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG, A REALIZOWANYCH W 2018 R. PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE .

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, jak co roku, finansuje z budżetu Gminy Morąg wiele zadań realizowanych na rzecz naszych mieszkańców przez organizacje pozarządowe. W 2018 r. zaplanowano na ten cel kwotę 2.124.835 zł, w tym 1.648.295 zł na zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg”. Dodatkowa kwota zaplanowana jest na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 139.000 zł.
Realizowane zadania mają różnorodną formę i zakres. Są to m.in.: stypendia, imprezy sportowe i kulturalne, zawody i szkolenia sportowe, świetlice dla dzieci i młodzieży, szkolenie z pierwszej pomocy, zajęcia dla dzieci i osób starszych, zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i plażach j. Narie oraz wiele innych.
Dziękujemy morąskim organizacjom za tak aktywną działalność na rzecz naszych mieszkańców oraz za współpracę z samorządem.
Zachęcamy wszystkich Państwa /dzieci, młodzież i dorosłych/ do korzystania z zadań, których zakres i realizatorów przedstawiamy poniżej:

 1. Rekreacyjny Rajd Rowerowy „Nieznane Miejsca Gminy Morąg” – 8 lipca, Rajd Pieszy „Szlakiem Morąskich Zabytków” – 21 lipca, Rekreacyjny Rajd Rowerowy „Śladami Rodziny Dohnów” – 19 sierpnia – organizator Lokalna Organizacja Turystyczna w Morągu
  2. Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg – organizator Lokalna Organizacja Turystyczna w Morągu
  3. Szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży oraz organizacja Regat Żeglarskich o Błękitną Wstęgę Jeziora Narie w Kretowinach – 28-29 lipca – organizator Morąski Klub Żeglarski „Keja”
  4. Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie /poprzez: zabezpieczenie imprez na wodach jeziora, szkolenie ratowników, patrolowanie jeziora Narie w sezonie letnim/ – organizator Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  5. Organizacja Jarmarku Morąskiego – 12 sierpnia – Stowarzyszenie „Salla” w Morągu
  6. Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych – realizator – Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
  7. Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w siedzibie PCK w Morągu, ul. Dworcowa 9 – realizator: PCK w Morągu, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie
  8. Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich – realizator zadania: PCK w Morągu, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie
  9. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg. Realizator zadania: PCK w Morągu, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie
  10. Organizacja Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK „Masz tylko jedno życie… Bądź ostrożny!” – realizator zadania: PCK w Morągu, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie
  11. Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku” – organizacja wykładów, lektoratów, warsztatów dla seniorów z Gminy Morąg. Realizator: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu
  12. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy /nauczanie nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy uczniów klas VI szkół podstawowych oraz uczniów III klas gimnazjalnych szkół w Gminie Morag/ – realizator: PCK w Morągu, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie
  13. Organizacja koncertów Chóru „Passionata”, uczestnictwo w konkursach, warsztaty wokalne dla członków Chóru – realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Żeńskiego „Passionata” w Morągu
  14. Organizacja XXI Festiwali Piosenki Czerwonokrzyskiej w Morągu – 23 listopada – realizator: PCK w Morągu, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie
  15. Organizacja XXIII Festiwalu Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Turystycznej MIRA 2018 – 15-17 czerwca – realizator: ZHP HUFIEC MORĄG, Chorągiew Warmińsko-Mazurska
  16. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu – realizator Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu

SPORT:
Szkolenia sportowe, organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców Gminy Morąg:
1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w piłce ręcznej – realizator: Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA
2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach w grze indiaca – realizator: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK
3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach w lekkoatletyce – realizator: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK
4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach w piłce nożnej – realizator: Miejski Klub Sportowy KACZKAN HURAGAN MORĄG
5. Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintona – realizator: Uczniowski Klub Sportowy TRÓJECZKA
6. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w taekwondo – realizator: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA MORĄG
7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w unihokeja – realizator: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy NOLET ŻABI RÓG
8. Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych w piłce nożnej – realizator Miejski Klub Sportowy KACZKAN HURAGAN MORĄG
9. Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zawodach osób dorosłych w biegach – realizator: Stowarzyszenie FINISZ MORĄG
10. Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zawodach osób dorosłych w hokeja – realizator: Stowarzyszenie GROM MORĄG
11. Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach strzeleckich osób dorosłych – realizator: Uczniowski Klub Strzelecki i Kolekcjonerski „OBUCHOWO”
12. Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach w brydża sportowego osób dorosłych – realizator: Morąskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego „NARIE”

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg:
1. Organizacja Biegu Flagi – 2 maja i Biegu Niepodległości – 11 listopada – realizator Morąskie Stowarzyszenie Biegowe FINISZ MORĄG
2. Organizacja Morąskich Igrzysk – realizator Morąskie Stowarzyszenie Biegowe FINISZ MORĄG
3. Organizacja treningowych ferii z koreańskimi instruktorami oraz organizacja
II Morąskiej Gali Sportów Walki – realizator: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA MORĄG
4. Organizacja imprezy sportowej „Senioriada” „Sprawność fizyczna dowodem zdrowia seniora” – 23 maja – realizator: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu
5. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w grach zespołowych, w tenisie stołowym i lekkiej atletyce – realizator Uczniowski Klub Sportowy „PIAST” w Morągu
6. Organizacja cyklu turniejów z zakresu tenisa stołowego, badmintona i w grze indiaca – realizator: Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJECZKA” w Morągu
7. Organizacja imprezy „Bule łączy pokolenia – II Wakacyjny Turniej w Bule”
4 sierpnia oraz organizacja imprezy „Piknik Rekreacyjno-Sportowy – Morąg Aktywnie z Rodziną” 1 lipca, realizator: Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji MORĄG AKTYWNIE

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ:
1. „Sport najlepszą profilaktyka w życiu codziennym”, realizator: LUKS „NOLET” Żabi Róg
2. „Aktywność i dieta drogą do zdrowia”, realizator: MUKS VICTORIA MORĄG
3. „Sport bez dopingu”, realizator: UKS „Jedynka”
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności – pozalekcyjnych zajęć sportowych, połączonych z obozem rekreacyjno–sportowym ”Indiaca” z elementami profilaktyki, realizator: LUKS „Olimpijczyk”
5. Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, realizator: MKS Huragan Morąg
6. Śladami Skautowej Laski, realizator: ZHP IX Rajd
7. Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, realizator: Polski Czerwony Krzyż
8. Świetlica, program profilaktyczno–wychowawczy dla dzieci i młodzieży, realizator: Parafia Greckokatolicka w Morągu
9. Świetlica środowiskowa–Zatorze, realizator: Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin
10. Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży „W poszukiwaniu swojej pasji”, realizator: Lokalna Organizacja Turystycznma „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”
11. Dzieciństwo bez uzależnień – atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, realizator: Stowarzyszenie „Salla”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w ww. zajęciach, imprezach, wydarzeniach. O terminy realizacji zadań oraz warunki udziału należy pytać wskazanych wyżej organizatorów poszczególnych zadań.

(red./UM Morąg)