www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zadania Gminy Morąg zlecone organizacjom pozarządowym

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE GMINY MORĄG, które zostaną w pierwszej kolejności zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w 2020 roku.