www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zgłoszenia do Nagrody Laur „Najlepszym z Najlepszych”

Do 30 grudnia 2019 r. można składać propozycje osób/instytucji/firm do nagrody „Laur Najlepszym z Najlepszych” (edycja XVII), które wyróżniły się na forum regionu, krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione lub przyczyniły się do promocji regionu w kraju i na świecie.

Według regulaminu Laur „Najlepszym z Najlepszych”, zgłoszenia kandydatów do nagrody dokonują: dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gabinet Marszałka na podstawie informacji własnych, prasowych oraz zgłoszeń niezależnych (ze strony instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych). Nagrodę powinny otrzymać osoby, instytucje lub firmy z regionu Warmii i Mazur, które w ciągu 2019 roku wyróżniły się na forum krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione przez niezależne gremia lub przyczyniły się do promocji regionu w kraju oraz na świecie. Do tej pory przyznawane były wyróżnienia związane m.in. z innowacjami i rozwojem, inteligentnymi specjalizacjami, nauką, polityką społeczną, kulturą, sportem, sztuką kulinarną, środowiskiem, turystyką czy zdrowiem.

Wypełnione wnioski należy przekazywać do Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. E. Plater 1, pok. 320) oraz drogą elektroniczną na adres: gm@warmia.mazury.pl

Ewentualne pytania należy kierować do Kierownika Biura Obsługi Organizacyjnej Gabinetu Marszałka, tel. 89 521 91 65.

W załączeniu:
1. regulamin konkursu
2. formularz
3. załącznik dot. przetwarzania danych osobowych

regulamin_Laur_Najlepszym_z_Najlepszych_2018-1.doc

formularz_najlepszym_2019.doc

Załącznik_do_wniosku_o_przyznanie_wyróżni.docx

(rowop)