www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zmiana organizacji ruchu w związku z budową wiaduktu w ciągu ul. Drwęckiej w Ostródzie

Wykonawca zadania pn. „Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” informuje, iż z dniem 15.03.2018 r. planowane jest zamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Drwęckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką/1Dywizji do skrzyżowania z ul. Plac Tysiąclecia. Ponadto w celu usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej z ul. Mickiewicza wprowadzony zostanie tymczasowo ruch okrężny.

Całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego oraz pieszego zostanie przejazd oraz przejście kolejowe w ciągu ul. Drwęckiej. Zamknięte dla ruchu zostaną również skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicami: Sienkiewicza i Demokracji. Dojazd do ul. Demokracji odbywał się będzie od ul. 1 Dywizji. Ruch ulicami Stapińskiego i Mazurską na skrzyżowaniu z ul. Drwęcką będzie możliwy tylko na wprost.

W związku z zamknięciem ul. Drwęckiej wprowadzone zostaną następujące objazdy:
1. Dla pojazdów poniżej 10t – ulicami: Jagiełły, 11 Listopada, Mickiewicza, Olsztyńską
2. Dla pojazdów powyżej 10t – drogą krajową S7: Węzeł Ostróda Północ – Węzeł Ostróda Południe

Przewidywany termin zakończenia budowy to grudzień 2018.
Poniżej przedstawiamy schematy objazdów oraz oznakowania w rejonie przejazdu kolejowego.

(Starostwo w Ostródzie)