www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zmiana w Zespole – piecza zastępcza

Informujemy, że Zespół ds. pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej mieści się obecnie na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie w pokoju 406 oraz 416.

Zespół ds. pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

tel. (89) 642 98 83     pokój 406 (III piętro)

Sabina Zdunek – kierownik zespołu ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

Wioletta Rusinkowska – specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Oryl – pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

Ewa Kotuszewska – pedagog

Oktawia Fidut – psycholog

tel. (89) 642 98 86    pokój 416 (III piętro)

Ewelina Rodziewicz – inspektor ds. rodzin zastępczych

Paulina Ruczyńska – starszy referent ds. rozliczeń

Magda Ciesielczyk – pracownik socjalny

tel./faks (89) 642 98 85   pokój 203 (I piętro)

Małgorzata Konczanin – inspektor ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych

Justyna Pilch – specjalista pracy socjalnej

Tomasz Podsiadło – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

tel. (89) 642 98 87    pokój 209 (I piętro)

(PCPR Ostróda)