Zniesienie niektórych spraw jawnych w SR w Ostródzie

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 12 marca 2020 r. zostaje ograniczone urzędowanie Sądu Rejonowego w Ostródzie poprzez zniesienie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., co nie dotyczy spraw pilnych, których katalog zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, osobnym zarządzeniem.

Przewodniczący Wydziałów zostają zobowiązani do zawiadomienia, w miarę możliwości, wszystkich uczestników postępowań o zniesieniu rozpraw i posiedzeń.

W celu zachowania środków ostrożności dot. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy się z uprzejmą prośbą, by komunikowali się Państwo z sądem telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
Informacje o numerach telefonów oraz adresach e-mail znajdą Państwo na stronie Internetowej sądu.

Dla Biura Obsługi Interesantów i Wydziałów:
• Biuro Obsługi Interesantów tel. 89 642 55 01, 89 642 55 85, e-mail: boi@ostroda.sr.gov.pl
• I Wydziału Cywilnego tel. 89 642 55 79, e-mail: w.cywilny@ostroda.sr.gov.pl
• II Wydział Karny tel. 89 642 55 27, e-mail: w.karny@ostroda.sr.gov.pl
• III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 89 642 55 52, e-mail: w.rodzinny@ostroda.sr.gov.pl
• IV Wydział Pracy tel. 89 642 55 58, e-mail: w.pracy@ostroda.sr.gov.pl
• V Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 89 642 55 13, e-mail: w.ksiag_wieczystych@ostroda.sr.gov.pl
• VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu tel. 89 757 80 30, e-mail: zam.w.ksiag_wieczystych@ostroda.sr.gov.pl
• VII Zamiejscowy Wydział Karny w Morągu tel. 89 757 80 24, e-mail: zam.w.karny@ostroda.sr.gov.pl

Zarzadzenie nr 4

Zarządzenie nr 2 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie

Zarządzenie nr 6

Zarzadzenie nr 7

(red./SR Ostróda)